برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف ،تولیدو طراحی مبلمان با طرحها و رنگهای متنوع ، شرکت بازرگانی نمایشگاهی هخامنش همراه همیشگی شما ، با ما تماس بگیرید 02333440533

در مسیر امروز

شرکت نمایشگاهی بازرگانی هخامنش در مسیر رسیدن به امروز خود با تلاش بسیار به موفقیت دست یافته است.

1

دریافت تقدیرنامه های کاری

با تلاش های پیوسته و مستمر توانسته ایم رضایت اهل فن را جلب نمائیم.

2

اجرای پروژه های مختلف

پروژه های زیادی را به پایان رسانده ایم و آماده همکاری و برگزاری پروژه های جدید هستیم.

3

توانمند در حوزه های کاری

شرکت نمایشگاهی بازرگانی هخامنش در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی ، نمایشگاهی ، تولید مبل و ... فعالیت دارد.


پروژه های خود را به ما پسپارید

پروژه های شما را در اسرع وقت به نتیجه می رسانیم.